آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چنگال پرنده

0

چنگال پرنده

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها چنگال داری، تعبیرش این است که توان و قوتِ کسب رزق و روزی را به دست می‌آوری و بر دشمنانت پیروز خواهی شد.اگر ببینی چنگال پرنده‌ای در اختیار و در دست تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه ارزش آن پرنده به خیر و منفعت می‌رسی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چنگال عبارتند از: ۱– قوت و توانایی در انجام کارها۲– معاش و تامین مایحتاج زندگانی ۳– کسب کردن

چنگال پرنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم