آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چغندر و لبو

0

چغندر و لبو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چغندر، دچار شدن به غم و اندوه ‌‌‌‌‌و یا مقداری سود و منفعت اندک از طرف زن‌ها می‌باشد. تعبیر چغندر پخته (لبو) نیز به دست آوردن مقداری سود و منفعت اندک از زن‌ها می‌باشد.اگر در خواب ببینی چغندر می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی چغندر را از خانه‌ بیرون می‌ریزی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .

چغندر و لبو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم