آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چشم پزشک

0

چشم پزشک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم پزشکی، کارهای بسته و گره خورده و هدایت شدن در کارهایی که در آن گمراه شده‌ای.اگر در خواب ببینی چشم پزشکی می‌کنی و داروی تو برای چشم‌ها سودمند واقع شده است، تعبیرش این است که گمراهان را هدایت می‌کنی و از تو سود و منفعت می‌برند، ولی اگر داروی تو موثر نباشد تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد .

چشم پزشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم