آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چشم – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چشم تو دیوار شهر شده است، تعبیرش این است که «پادشاه» می‌شوی.اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی «وزیر» می‌شوی.اگر ببینی چشم تو رودخانه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، یـعـنـی در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی چشم و دهان و گوش تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.اگر ببینی در سیاهی و مردمک چشم تو سفیدی قرار دارد [تقریباً به شکل انسان‌های نابینا]، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ… _ … و دیدگانش از غم سپید شد… (یوسف-۸۴). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی تمامی هر دو چشم تو سیاه شده است (حتی کرۀ چشم) و سفیدی ندارد، یـعـنـی متکبر می‌شوی.اگر ببینی کسی چشم تو را بسته یا با دستش گرفته است، یـعـنـی فرزندت دچار ضرر و زیان می‌شود یا اموالش را از دست می‌دهد یا مرتکب گناهی خواهد شد.اگر ببینی وسط صورت خودت یک چشم داری، یـعـنـی از جهت دینی بر ضد تو حرف‌های ناسزائی می‌گویند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چشم‌های زیادی روی بدنَت است و همه چیز را به خوبی و خیلی واضح می‌توانی ببینی، یـعـنـی در دین و ایمان خیلی درستکار خواهی شد و به وظایف دینی بسیار درست عمل خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چشم تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی بی‌شرم و حیا خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص نابینائی در خواب ببیند که بینا شده است، یـعـنـی از زحمت و مشقت خلاص می‌شود.تعبیرهای چشم عبارتند از: ۱– روشنائی ۲– دین هدایت ۳– اسلام ۴– فرزند ۵– مال و اموال ۶– علم ۷– افزایش دین و مال 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم