آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چشم – رنگ چشم

0

رنگ چشم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم آبی، «بدعت» می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یـعـنـی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم شهلا، فرزند می‌باشد.

رنگ چشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم