آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چرک – خوردن چرک

0

خوردن چرک

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چرک را می‌مکی و می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.

خوردن چرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم