آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چرک اعضا

0

تعبیر کلی

دقت شود که در اینجا به طور کلی منظور “ریم” یا چرکی است که در محل زخم و… بوجود می‌آید، و نه سیاهی و کثیفی؛ می‌توان برای تعبیر کثیفی‌ها به قسمت چرک و کثیفی مراجعه کرد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چرک، مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌و به طور کلی تعبیر جمع شدن چرک در بدن، جمع شدن مال و اموال می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم