آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چربی بدن

0

چربی بدن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چربی بدن، شخصی است که کارها و اوضاع تو را سر و سامان می‌دهد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش خانواده و بستگان می‌باشد.اگر در خواب ببینی چربی‌های تو بزرگ و محکم و قوی می‌باشند، تعبیرش این است که خانواده و بستگان تو بدحال و ضعیف می‌شوند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چربی بدن تو از بین رفته است، یـعـنـی دوستی که کارهای تو را سر و سامان می‌دهد از کنار تو غائب می‌شود یا اینکه از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

چربی بدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم