آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چراغ – کم نوری یا خاموشی

0

کم نوری یا خاموشی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چراغ می‌سوزد ولی نوری ندارد و تاریک است تعبیرش این است که کدبانو یا زن یا خدمتکار دچار رنج و زحمت می‌شوند.اگر ببینی چراغ در حال خاموش شدن است، یـعـنـی کدبانوی خانه از دنیا می‌رود، اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی چراغ خاموش شد، یـعـنـی فرزندت هلاک می‌شود یا عزت و بهره‌مندی تو کمتر شده و دچار کم و کاست و نقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

کم نوری یا خاموشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم