آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چراغ – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو چراغ تمیزی روشن است، تعبیرش این است که کدبانوی منزل زن درستکار و پاک‌دلی خواهد بود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شهر چراغ‌های زیادی وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» و قاضی آنجا عادل و منصف خواهند بود و مردم بسیار شاد و خوشی خواهد داشت.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی چراغ‌های زیادی در اختیار و در دست گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که به عزت و مال و ثروت می‌رسد، ولی اگر «فاسق»هستی، یـعـنـی نزد خداوند توبه می‌کنی، یا اگر مشرک هستی هدایت می‌شوی، یا اگر مسلمان هستی توفیق طاعت و بندگی به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَسِرَاجًا مُّنِیرًا -وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِاَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیرًا _ … و چراغی نوربخش باشی-و مومنان را مژده بده که از ناحیه خدا فضلی بس بزرگ دارند (احزاب-۴۶و۴۷) .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها از آسمان فرود آمده‌اند و در دستانشان چراغ و شمشیر می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بر تنور یا آتش و یا چراغ سجده می‌کنی، یـعـنـی به زن‌ها خدمت می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چراغ عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– قاضی ۳– فرزند ۴– عروسی ۵– حکومت ۶– خانه ۷– بزرگ و رئیس و سرور ۸– شادی ۹– علم ۱۰– ثروتمندی ۱۱– زندگانی و معیشت خوب و خوش۱۲«کنیزک» ۱۳– منفعت ۱۴– همان چیزی که در خواب دیده‌ای، عیناً همان تعبیر می‌شود

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم