آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چراغ آویخته (قندیل)

0

چراغ آویخته (قندیل)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چراغ آویخته و روشن، توفیق انجام عبادت می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند در خانه یا مغازه‌اش چراغ آویخته شده وجود دارد، تعبیرش این است که با زن صالح و درستکاری ازدواج می‌کند، و یا اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی طاعت و عبادت زیادی انجام می‌دهد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چراغ آویختۀ روشن عبارتند از: ۱– ازدواج با زن ۲– توفیق انجام طاعت و عبادت ۳– عزت و کامیابی ۴– گشایش و رو به راه شدن کارها 

چراغ آویخته (قندیل)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم