آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چتر

0

چتر

آن‌طور که از تعبیرها معلوم است در این‌جا منظور چتری است که بالای سر افراد بزرگ و سرشناس برای محافظت از آفتاب یا نشان دادن جاه و مقام استفاده می‌شده و نه چتری که برای محافظت در برابر ریزش برف و باران استفاده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بالای سر تو چتر گرفته‌اند، تعبیرش این است که چنانچه اهل آن هستی «پادشاه» می‌شوی، ولی اگر اهلش نمی‌باشی، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.اگر ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چتر عبارتند از: ۱– سلطنت ۲– عزت ۳– درجه و رتبه و مرتبه ۴– ریاست ۵– برتری ۶– حکومت ۷– ارتباط و مصاحبت با بزرگان

چتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم