آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چاه – افتادن در چاه

0

افتادن در چاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چاه افتاده‌ای، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حیله می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد، و اگر افتاد و دست و پایش هم شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

افتادن در چاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم