آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چادر

0

تعبیر کلی

(قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چادر، پوشش و حجاب زن می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم