آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه)

0

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه)

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پیکان، حرف قوی و محکمی است که به دشمن می‌زنی، خصوصاً اینکه پیکان تو فولادی و براق باشد، ولی اگر شکسته یا زنگ زده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم