آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیمانه

0

پیمانه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیمانه، نظم و نظام کار و انصاف و عدالت با مردم می‌باشد، خصوصاً اینکه پیمانه راست و درست باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی راستگو و منصف است که مردم را به حقشان می‌رساند، ‌‌‌‌‌ و بعضی دیگر می‌گویند تعبیرش، میانجی و واسطه می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیمانه گرفتی یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در معامله و داد و ستد با انصاف خواهی بود .اگر ببینی با پیمانه چیزی را میسنجی و اندازه می‌گیری، یـعـنـی اگر اهل علم هستی، قاضی می‌شوی، ولی اگر اهل علم نیستی، برای قضاوت به قاضی محتاج خواهی شد.اگر ببینی پیمانه شکسته یا سوخته است، یـعـنـی احتمال دارد صاحب پیمانه از دنیا برود.

پیمانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم