آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیاله

0

پیاله

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاله، «کنیزکی»است که با او به عشرت و خوش‌گذرانی می‌پردازی.اگر در خواب ببینی از پیاله آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی “مانند سگ” مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یـعـنـی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و گرفتاری و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آب از پیاله ریخته است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود،امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پیاله عبارتند از: ۱– کنیزک ۲– خدمتکار

پیاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم