آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پیاده شدن از اسب

0

پیاده شدن از اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از اسب پایین آمده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی خود را از دست می‌دهی.اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری . 

پیاده شدن از اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم