آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پوست انسان

0

پوست انسان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست بدن تو از جای خودش کنده شده و برخاسته است، تعبیرش این است که اسرار تو فاش می‌شود و مال و اموالت از بین می‌روند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست تو سیاه یا کبود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی. اگر ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، یـعـنـی کار تو به نتیجه می‌رسد .اگر ببینی پوست سر انسان را به طور خام می‌خوری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری.

پوست انسان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم