آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پوتین (چکمۀ نظامی)

0

پوتین (چکمۀ نظامی)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است.

پوتین (چکمۀ نظامی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم