آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پهلو – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی هر دو پهلوی تو زرد شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی و ناراحتی می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دو دست خود را روی پهلوهایت گذاشته‌ای، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی شدیدی می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پهلو عبارتند از: ۱– زن ۲– دختر ۳«کنیزک» ۴– خدمتکار ۵– پیرزنی که در خانه است.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم