آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پهلو – آسیب و سوراخ یا ورم پهلو

0

آسیب و سوراخ یا ورم پهلو

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، تعبیرش این است که پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند.اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی چپ تو ورم کرده است، یـعـنـی هم زن و هم«کنیزک» تو حامله می‌شوند.اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشتِ خون‌آلود از آن افتاده است، یـعـنـی زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو سوراخ شده و از آن جواهر و گوهر بیرون افتاده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.

آسیب و سوراخ یا ورم پهلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم