آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پنیر

0

پنیر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مسافرتی همراه با سود و منفعت اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنیر تر این است که مال و اموال فراوانی را به دست می‌آوری (البته نه از طریق مسافرت)،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش مال و نعمتی است که به آسانی به دست خواهد آمد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری، یـعـنـی در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

پنیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم