آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پنبه

0

پنبه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنبه، مال حلال می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای) .تعبیر خواب “پنبه‌دانه”، مال و اموالی است که بدون رنج و زحمت به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از جنس پنبه خریدی، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی، اصفهانی نیز می‌گوید: در بین لباس‌های دیگر، لباس‌هایی که از جنس پنبه باشند بهترین تعبیرها را دارند (البته بدون آنکه در آن‌ها قز یا ابریشم به کار رفته باشد). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از پنبه می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد، ولی اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است و اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است، یا چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با پنبه نخریسی می‌نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پنبه عبارتند از: ۱– مال حلال ۲– سود و منفعت ۳– برتری و شایسته‌تر بودن

پنبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم