آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پل

0

پل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پل،«پادشاه» یا مرد بزرگی است که مردم به وسیلۀ او به خواسته‌هایشان می‌رسند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روی پل گذشته‌ای، تعبیرش این است که پادشاه به تو عزت و جاه و مقام و سود و منفعت می‌رساند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پل ریخت و خراب شد، یـعـنـی حال و روز پادشاه تباه و خراب خواهد شد و حکومتش دچار ضعف می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و پادشاهی می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ… _ … گنجینه‌های پر از طلا… (آل عمران، ۱۴).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پل عبارتند از: ۱– مردی که با خیر و منفعت است و به کار و مشکلات همۀ مردم رسیدگی کرده و خواسته‌هایشان را برآورده می‌کند ۲– پادشاه۳– کامیابی و بهره‌مندی ۴– به دست آوردن مال و اموال بسیار

پل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم