آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پل صراط

0

پل صراط

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر روی پل صراط قرار داری، تعبیرش این است که در راه راست قرار داری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی بر پل صراط ایستاده‌ای، یـعـنـی کجی و انحراف کارها به دست تو راست و مستقیم می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَیَهْدِیَکَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا _ … به سوی صراط مستقیم رهنمونت شود (فتح-۲).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از پل صراط گذشته‌ای، یـعـنـی از گرفتاری و بلای بزرگی ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش این است که راه خیر و صحیح را انتخاب می‌کنی و عمل خوب و صالح انجام می‌دهی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از روی پل صراط به جهنم افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی نتوانستی از پل صراط بگذری، تعبیرش این است که در راه و مسیر خطائی قرار داری و باید توبه نمائی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صراط عبارتند از: ۱– کار راست و درست ۲– سختی کار ۳– ترس و بیم ۴– ظلم و ستم از طرف «پادشاه» ۵– گناه ۶– نفاق و دوروئی قلبی.

پل صراط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم