آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پشم

0

پشم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشم به هر شکلی که باشد، مال حلال و روزی می‌باشد، و تعبیر خواب پشم بافته نشده بهتر است. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف«پادشاه» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشم داری یا کسی به تو داده یا خریده‌ای یا در مکان تو می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِینٍ _ … و از پشم و کرک و موی (گوسفند و شتر) اثاثیه منزل و متاع و اسباب زندگانی و لباس‌های فاخر برای شما خلق فرمود تا در حیات دنیا از آن استفاده کنید (نحل-۸۰) .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس پشمی یا نمدی، یا «پلاس پشمی» داری، یـعـنـی مال و اموال بدست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس پشمی خریدی، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی لباس پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را از زن‌ها به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جوراب پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری یا با زن زیبایی ازدواج می‌کنی.اگر ببینی همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند با پشم نخریسی می‌نمایی و نخ میتابی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از آن خیر و منفعت به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی ببیند با پشم یا مو نخریسی می‌نماید و نخ میتابد، یـعـنـی آشنای او که به سفر رفته است برمی‌گردد، ولی اگر ببیند در هنگام ریسندگی، نخ پاره شده است، یـعـنـی سفرکرده او در سفر می‌ماند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی بز زیاد شده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود. اگر ببینی موی بز را زده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پشم را دور می‌ریزی، یـعـنـی مال و اموال خودت را تلف می‌کنی. اگر ببینی پشم را سوزانده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

پشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم