آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پشت

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پشت، مردی است که از او قوت و یاری می‌گیرند به او پناه میبرند،‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش برادر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش برای کافران ایمان می‌باشد و برای افراد «فاسق» توبه کردن و برای جادوگر، مسلمان شدن و برای شخص منافق و دورو، اخلاص و پاکی عمل. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پشتِ دشمن، ایمنی از شر دشمن می‌باشد، و تعبیر پشت زن، از دست رفتن و رویگردانی نعمت‌های دنیا است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر مهره‌های پشت (ستون فقرات)، قوت و فرزند می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم