آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پسته

0

پسته

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پسته، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی مغز پسته داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

پسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم