آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پستان‌بند (کرست)

0

پستان‌بند (کرست)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پستان‌بند برای زن‌ها، عزت و مقام و کامیابی و پیروزی می‌باشد، ولی تعبیرش برای مردها، زخم شلاق و غم و اندوه و نگرانی است.اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند دارد، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آورد و شاد و خوشحال می‌شود، ولی اگر مردی در خواب ببیند که پستان‌بند دارد، یـعـنـی بی‌یار و یاور شده و کسی او را به مقصود و خواسته‌اش نمی‌رساند.اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند نو و جدیدی دارد، یـعـنـی مقام و عزت به دست می‌آورد و کامیاب می‌شود .

پستان‌بند (کرست)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم