آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پروانه

0

پروانه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پروانه، مرد ضعیف و نادانی است که با نادانی‌اش خود را به هلاکت می‌اندازد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پروانه را کشتی یا در دست تو هلاک شده است، تعبیرش این است که فرزندت هلاک می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

پروانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم