آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرواز اسب

0

پرواز اسب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، تعبیرش این است که در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست «پادشاه» هلاک و نابود می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).  

پرواز اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم