آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرنده – تبدیل به پرنده

0

تبدیل به پرنده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.

تبدیل به پرنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم