آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پرستش

0

پرستش

(در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه [نمازخانه و مکانهایی به این شکل] عبادت می‌کنی، تعبیرش این است که خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی عبادت خداوند را به جا می‌آوری، تعبیرش به دست آوردن خیر و ثواب جهت آخرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی غیر خدا را سجده می‌کنی تعبیرش برعکس حالت می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زاهد و درستکار شده‌‌ای، یـعـنـی دچار رنج و سختی و بلا و گرفتاری خواهی شد ولی سرانجام بر دشمنان پیروز می‌شوی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کارهای دینی مثل عبادت، حج، جنگ با دشمنان دین و… از کسی جلو زدی و پیشی گرفتی، یـعـنـی در آخرت رستگار شده و خداوند به تو اجر و ثواب می‌دهد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب را پرستیده‌ای، یـعـنـی نزدیک و مقرب«پادشاهی» بزرگ می‌شوی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی بر آفتاب سجده کرده‌ای، یـعـنـی پادشاه تو را مورد لطف قرار داده و به خودش نزدیک کرده و پیشرفت خواهی کرد و حاکم و امیر آنجا عدل و انصاف می‌کند، همچنین امام صادق (ع) می‌فرمایند: ولی اگر ببینی شعاع و نور آفتاب را سجده می‌کنی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

پرستش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم