آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پا

0

تعبیر کلی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر دو پا، پدر و مادر می‌باشد و هر ضعف و نقصی که در آن‌ها ببینی، به پدر و مادر برمی‌گردد. تعبیر خواب روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم