آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پا – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو به نتیجه می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی پاهای زیادی داری، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، و یا اگر فقیر هستی ثروتمند خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، یـعـنـی گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی پای تو در چاله یا جائی لغزیده است، یـعـنـی از کار دین و دنیا بازمی‌مانی و گرفتار می‌شوی، یا اینکه حرف کسی باعث ناراحتی تو خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای پا عبارتند از: ۱– معاش و معیشت ۲– عمر ۳– سعی کردن ۴– کسب مال و اموال ۵– قوت ۶– مسافرت ۷– زن.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم