آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پا – جنس پا

0

جنس پا

آهن یا مس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پای تو آهنی یا مسی می‌باشد، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

شیشه: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پای تو شیشه‌ای می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد (زیرا شیشه پایداری و استحکام ندارد).

نقره و طلا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

چوب: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پا نداری و با چوب راه می‌روی، یـعـنـی به کسی اعتماد می‌کنی که به تو وفادار نخواهد بود.

جنس پا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم