آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پایه دیگ

0

پایه دیگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرهای پایه دیگ عبارتند از: ۱– مرد و سرپرست خانه ۲«کدبانو»،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد و سرپرست خانه یا مرد شجاع و دلیر می‌باشد که از کسی نمی‌ترسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پایه دیگ نو به دست آورده‌ای، یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی که کدبانوی خانه می‌شود.اگر ببینی پایه دیگ شکسته است، یـعـنـی کدبانوی خانه از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

پایه دیگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم