آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پاچه

0

پاچه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ و یا اگر پاچه گاو باشد، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاچه می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای مال افراد یتیم را مصرف خواهی کرد، خصوصاً اگر خام باشد.

پاچه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم