آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پاسبان شب

0

پاسبان شب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پاسبان‌های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).

پاسبان شب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم