آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – شادی و خوش‌رفتاری پادشاه

0

شادی و خوش‌رفتاری پادشاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با پادشاه ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پادشاه شاد و خندان است، یـعـنـی در کار تو گشایش به وجود می‌آید.جابر مغربی می‌گوید: اگر پادشاهی که مرده است را در خواب ببینی خنده‌رو و شاداب می‌باشد و به تو حرفی لطیف می‌گوید، یـعـنـی کارهای تو خوب و نیک می‌شود و امور و کارهای از جریان افتاده دوباره احیا می‌شوند و به جریان می‌افتند،‌‌‌‌‌ اگر آن پادشاه، عزیز مصر باشد، یـعـنـی عزیز جهان می‌شوی. اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان خوشایندی نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند، یا کسی به او سلام می‌کند، یـعـنـی دچار غم و اندوه نمی‌شود و به مقصود و خواسته‌اش برای همیشه می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _ …سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید (زمر-۷۳)

شادی و خوش‌رفتاری پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم