آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه در محلی خاص

0

پادشاه در محلی خاص

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، تعبیرش این است که روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و اهمال‌کار را در شهر خودت ببینی، یـعـنـی هوی و هوس بر تو غلبه می‌کند و از خواسته‌های نفسانی پیروی می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پادشاه وارد خانه یا مسجد و یا روستایی شده است، یـعـنـی اهل آنجا دچار رنج و مصیبتی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوکَ اِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّهَ… _ گفت: پادشاهان وقتی به[دیاری] وارد شوند تباهش کنند… (نمل-۳۴). ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پادشاه وارد کوچه یا خانۀ تو شده است طوریکه آمدن او همراه ناراحتی می‌باشد، یـعـنـی مردم آن مکان دچار غم و اندوه می‌شوند، ولی اگر ناراحتی وجود ندارد، یـعـنـی هیچ ضرری به مردم آنجا نمی‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه در خوابگاه و محل خواب تو می‌باشد و اوضاع شهر خوب و نیکو است، یـعـنـی اقتدار و توانایی و عزت و مقام و منزلت تو افزایش میابد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی پادشاه در شهر یا خانۀ تو خوابیده است، یـعـنـی پادشاه به تو نیازمند شده و به انجام کاری فرمان می‌دهد. 

پادشاه در محلی خاص

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم