آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – حرم پادشاه

0

حرم پادشاه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در حرم پادشاه یا شخص بزرگی هستی، تعبیرش این است که از شر پادشاه ایمن خواهی بود و احتمالاًً از طرف پادشاه به تو چیزی برسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به اهل آن حرم نیازمند می‌شوی (تعبیرهای مختلف).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وارد حرم پادشاهی عادل شده‌ای، یـعـنـی کارهای فراوانی انجام خواهی داد، ولی اگر ببینی وارد حرم پادشاهی ظالم شده‌ای، یـعـنـی کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه تو را به حرم خودش دعوت کرده و در آنجا اقامت نموده‌ای، یـعـنـی مشغول کاری برای پادشاه می‌شوی که باعث بدنامی تو می‌شود .اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی.

حرم پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم