آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – افراد پادشاه

0

افراد پادشاه

دبیر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «دبیری» پادشاه را انجام می‌دهی، تعبیرش این است که از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر دبیر پادشاه را ببینی، یـعـنـی آن چیزی که به دنبال آن هستی را بدست می‌آوری.

همراهان و ملازمان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر همراهان و ملازمان پادشاه را ببینی، یـعـنـی شغل و کار تو بهتر می‌شود.

وکیل و کارگزار: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وکیل و کارگزار پادشاه هستی و در کار خودت منصف می‌باشی، تعبیرش خوشبختی می‌باشد، ولی اگر ببینی که در شغل وکالت منصف نمی‌باشی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

رکابدار: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر رکابدار پادشاه را ببینی، یـعـنـی حرف دروغ و بی‌حاصلی را می‌شنوی.

مسئول نگهداری لباس: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر مسئول نگهداری لباس پادشاه را ببینی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود.

ناظر و خوانسالار: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ناظر و خوانسالار پادشاه را ببینی، یـعـنـی شاد و با نشاط می‌شوی و مال و اموال به دست می‌آوری.

افراد پادشاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم