آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پادشاه – آسیب یا مرگ پادشاه

0

آسیب یا مرگ پادشاه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه مرده است و کفنش نمی‌کنند و جنازه‌اش را برنمی‌دارند و دفنش نمی‌نمایند و برایش گریه نمی‌کنند، تعبیرش این است که قسمتی از خانۀ پادشاه خراب می‌شود و احتمالاً آشفته و ناراحت می‌گردد. اگر پادشاه در حال مرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.اگر ببینی پادشاه از تخت یا کرسی افتاده یا تخت او شکسته یا اسب به او لگد زده یا شمشیرش شکسته یا کسی آن را از او گرفته یا کاری کرده که باعث جراحتش شده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.

آسیب یا مرگ پادشاه

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم