آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پاتیله

0

پاتیله

ابن سیرین می‌گوید: در تعبیر دیدن پاتیله خیر زیادی وجود ندارد.اگر در خواب ببینی پاتیله نو خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که «کدبانوی» خانه دچار ضرر و آسیب می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در پاتیله، خوردنی قرار دارد، یـعـنـی از کدبانوی خانه به تو خیر و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در آن غذاهای بد و ناخوشایندی وجود دارد، یـعـنـی از کدبانو به تو ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).

پاتیله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم