آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

وسمه

0

وسمه

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در زمین و املاکت وسمه‌های زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی وسمه را کندی و دور انداخته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.اگر ببینی به زن خودت وسمه می‌دهی، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید [به احتمال زیاد منظور تعبیرکننده گل وسمه بوده زیرا تعبیراهدای گل جدائی می‌باشد].

وسمه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم