آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ورق

0

ورق

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی ورق چیزی نوشته‌ای، تعبیرش این است که به ارث و میراث می‌رسی، ولی اگر چیزی ننوشتی تعبیرش این است که درخواست ارث و میراث می‌کنی، ولی فائده‌ای ندارد و چیزی به تو نمی‌رسد.

ورق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم