آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هما

0

هما

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر هما، عزت و کامیابی و بهره‌مندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ و خیرخواه و یا «پادشاه»است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هما را می‌خوری، یـعـنـی پادشاه باعث آسایش و راحتی تو می‌شود .

هما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم