آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هدیه

0

هدیه

ابتدا باید دید که چه چیزی و از طرف چه کسی و یا به چه کسی هدیه و عطا داده شده، بعد باید در فهرست کنار صفحه و یا جستجوگر بالای صفحه به دنبال موضوع مورد نظر جستجو کرد، ولی اگر مطلبی پیدا نشد می‌توان به تعبیرهای این قسمت مراجعه نمود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هدیه، فرزند می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی هدیه می‌دهی، تعبیرش این است که به اندازه آن به تو خیر و منفعت می‌رسد .

هدیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم